Xbowling Strašnice, Praha 10

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 290

Strašnická Popo Devítka

Strašnická Popo Devítka

Zařazení turnaje

 • Turnaj je kategorie C
 • Mazání drah probíhá před úvodní kvalifikační rundou a před semifinále
 • Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR Firo- Tour (aktuální výsledky najdete na stránkách www.bowlingweb.cz a www.czechbowling.cz)
 • Během celého turnaje nejsou k dosaženým hrám připočítávány žádnému hráči pomocné handicupy
 • Výsledky turnajové série budou nadto zveřejněny na stránkách Xbowlingu Strašnice
 • Turnaj je sponzorován společností Popo a Bowling ProShop Macek a obě poskytnou do losovaného i klasického pořadí bowlingové vybavení, příslušenství, elektroniku a jiné hodnotné ceny, včetně voucherů a finančních výher

Turnaj jednotlivců

Časový harmonogram turnaje

 1. Kvalifikační runda :                         16:00
 2. Kvalifikační runda :                         17:00
 3. Kvalifikační runda :                         18:30
 4. Kvalifikační runda :                         19:40
 1. Semifinále :                                      20:30
 2. Semifinále :                                      21:00

Finále :                                                                21:30

Kvalifikace

 • Odehrány budou 4 hry klasickým způsobem na jedné dráze a to tak, že ženám i mužům se bude počítat již 9 shozených kuželek jako strike, pořadí se určí podle součtu všech odehraných her
 • Hraje se ve dvou hráčích na dráze, pouze v závěrečné kvalifikační rundě po jednom
 • Do finále postupují přímo první 4 hráči po kvalifikaci (v případě, že se někdo z postupujících svého práva zřekne, nárok má další hráč v pořadí)
 • Výběr drah a pořadí na dráze probíhá před zahájením turnaje při úvodní prezentaci, kdy právo výběru má dříve příchozí účastník

Semifinále

 • Do semifinále postupují hráči umístění od 5. do 28. místa po kvalifikaci
 • Hraje se na součet dvou her, jako první hrají výše umístění postupující, tedy od 5. po 16. místo, poté od 17. po 28. místo.
 • Do finále postupuje 14 nejlepších podle pořadí

Finále

 • Do finále postupuje celkem 18 hráčů–4 přímo postupující z kvalifikace, 14 ze semifinále
 • Hraje se od nuly na součet dvou her
 • Hraje se ve 3 hráčích na dráze, kterou si hráč dle pořadí vybere
 • O vítězi rozhodne nejvyšší dosažený součetdvou her, při rovnosti skóre vyšší pořadí určuje vyšší dosažený nához ve finále, případně druhý nejlepší a nebo lepší umístění po kvalifikaci

Handicap

 • Ženy devítka (po prvním hodu) přepsaná na strike
 • Muži devítka (po prvním hodu) přepsaná na strike

Ceny za umístění

 • Ocenění pro nejlepších 3 jednotlivce – poháry + věcné ceny
 • Ocenění pro hráče na 4. až 8. místě – věcné ceny
 • Ocenění nejvyššího náhozu – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepší ženy turnaje – pohár + věcná cena
 • Ocenění každé dosažené maximální hry 300 bodů – věcná cena
 • Ocenění prvního nepostupujícího do finále – věcná cena
 • Ocenění 5x po sobě jdoucích strike i opakovaně – sladká odměna

Bonus turnaje

 • Mezi kuželky každé dráhy je vložena jedna červené barvy
 • Při jejím postavení na pozici 1. kuželky a následném shozením hráčem hodnoty STRIKE je ten oceněn energetickým nápojem

Celkové celoroční pořadí

 • Po skončení série se bude vyhlašovat samostatné celoroční pořadí turnaje, kam se započítává 7 nejlepších dosažených výsledků
 • Při vícero startech se ty nižší škrtají – nezapočítávají
 • Oceňovat se bude 10 nejlepších hráčů celkového ročního pořadí bez rozdílu pohlaví
 • Vyhlášení proběhne na prosincovém turnaji, jenž se do celkového pořadí roku 2023 již nezapočítává, ovšem bude započítáván do celoročního pořadí roku 2024
 • Ocenění hráče na 1. místě – putovní pohár, pohár, věcné ceny, 1000,- Kč
 • Ocenění hráče na 2. místě – pohár, věcné ceny, 600,- Kč
 • Ocenění hráče na 3. místě – pohár, věcné ceny, 400,- Kč
 • Ocenění hráče na 4. až 6. místě – pohár, věcné ceny
 • Ocenění hráče na 7. až 10. místě – věcné ceny

Pořadí série a finálový turnaj Xbowling Prague Masters

 • Každý jednotlivý turnaj je zařazen do celoroční série Xbowling Prague Masters
 • Série Xbowling Prague Masters je složena z Žižkovské, Strašnické a Prosecké Devítky
 • Do celkového pořadí se každému hráči počítá 6 nejlepších výsledků z daného centra
 • Dle konečného pořadí turnaje do finále Xbowling Prague Masters postupuje nejlepších 18 hráčů
 • Pokud hráč posupuje do finále z obou turnajů, tak se počítá lepší umístění (případně vyšší počet získaných bodů v sérii)

Xbowling Iron (Wo)man

 • Speciální věrnostní žebříček čítající veškeré účasti hráček a hráčů účastnivších se všech turnajů pořádaných na Xbowlingu Prosek Duo a Strašnice vyjma Proseckého Senior Cupu
 • Počítá se účast na turnajích, pouze při případné shodě v konečném pořadí je druhým ukazatelem bodový zisk
 • Ocenění pro 1. hráče – 3000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 2. hráče – 1600,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 3. hráče – 1000,- Kč + pohár
 • Ocenění pro 4. hráče – 600,- Kč
 • Ocenění pro 5. hráče – 400,- Kč
 • Ocenění pro 6. až 10. hráče – věcná cena

Ostatní

 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků