Xbowling Strašnice, Praha 10

Online shopOnline rezervaceFacebookInstagram

608 300 290

Strašnický Iron Senior

Zařazení turnaje

 • Turnaj je kategorie B
 • Právo účasti má každý, kdo v kalendářním roce dosáhl či dosáhne věku 50 a více let
 • Mazání drah probíhá před úvodní kvalifikační rundou a před semifinále
 • Turnaj je započítáván do Bodovacího žebříčku ČR a SR Firo – Tour (aktuální výsledky najdete na stránkách www.bowlingweb.cz a www.czechbowling.cz )
 • Výsledky turnajové série budou nadto zveřejněny na stránkách Xbowlingu Strašnice a www.iron-special.cz

Časový harmonogram turnaje

 1. Kvalifikační runda:                          17:00
 2. Kvalifikační runda:                          18:00
 3. Kvalifikační runda:                          19:00
 1. Semifinále:                                       20:10
 2. Semifinále:                                        20:50

           Finále:21:30

Kvalifikace

 • Odehrány budou 3 hry klasickým způsobem na jedné dráze a to tak, pořadí se určí podle součtu všech odehraných her včetně pomocných handicapů
 • Hraje se po jednom hráči na dráze v 1. kvalifikační rundě a ve dvou hráčích na dráze ve 2. i 3. kvalifikační rundě
 • Nejlepší tři hráči po kvalifikaci mají právo přímého postupu do finále, jehož se mohou zříct
 • Do semifinále postupuje 16 nejlepších hráček a hráčů a to od 4. do 19. místa
 • Výběr drah a pořadí na dráze probíhá před zahájením turnaje při úvodní prezentaci, kdy právo výběru má dříve příchozí účastník

Semifinále

 • Hraje se na součet tří her her od nuly včetně handicapů podle předchozího umístění a to tak, že dvě jsou odehrány a třetí je průměrem her kvalifikačních
 • Zde již jsou dráhy hráčkám a hráčům přiděleny dle umístění po kvalifikaci
 • Nejlepších 9 hráčů poté podle pořadí semifinálového postupuje do finále a přidají se ke třem přímo postupujícím z kvalifikace
 • Při rovnosti bodů rozhoduje nejvyšší jednotlivý výkon, případně průměr z her kvalifikačních

Finále

 • Do finále postupuje celkem 12 hráčů a sice 3 přímo z kvalifikace a9 hráčůpodle pořadí ze semifinále
 • Hraje se od nuly na součet dvou her včetně pomocných handicapů
 • Hraje se ve 2 hráčíchna jedné dráze,dráhy si hráči dle pořadí ze semifinále vybírají
 • O vítězi rozhodne nejvyšší dosažený součetdvou her, při rovnosti skóre vyšší pořadí určuje vyšší dosažený nához ve finále, případně druhý nejlepší, součet bez pomocného handicapu, anebo lepší umístění po kvalifikaci

Handicap

 • Žena: ke každé hře + 4 body
 • Věkový: za každých 5 let + 2 body ke každé hře (tzn. 50 let 0 bodů, 55 a více let +2 body, 60 a více let

+4 bodů, 65 a více let + 6 bodů, 70 let a více +8bodů atd.)

 • Každému z hráčů náleží bez rozdílu pohlaví taktéž handicap dle turnajového průměru za poslední kalendářní rok a to tak, že při průměru nad 190 bodů 0 bodů, pod 175 bodů +4, pod 160 bodů +8 bodů a pod 145 bodů a nováčkům +12 bodů ke každé jednotlivé hře
 • Ženám se sčítá pomocný handicap věkový, turnajový i za pohlaví, mužům věkový a turnajový

Ceny za umístění

 • Ocenění pro nejlepší 3 jednotlivce – poháry + věcné ceny
 • Ocenění pro jednotlivce na 4. až 8. místě – věcné ceny
 • Ocenění vítěze kvalifikace – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepšího hráče staršího 65 let – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejvyššího náhozu – pohár + věcná cena
 • Ocenění nejlepší ženy turnaje – pohár + věcná cena

Iron Bonus Special:

 • Po kvalifikaci losovaný speciální finanční IRON BONUS SPECIAL, který pravidelně rotuje mezi turnaji hrající se na hernách Xbowlingu Prosek Duo, Xbowlingu Strašnice a Bowlingu Vojkov
 • Z jakéhokoli turnaje je do jeho obsahu vkládáno 20,- Kč za start hráče i opravného. Z turnajů vícedenních 30,- kč a turnaje dvojic za každou dvojici 2x 20,- Kč.
 • Losuje se generátorem náhodných čísel v rozmezí od 1 do 300 a pakliže někdo dosáhne výkonu taženého čísla, je výhercem bonusu.
 • Při vícero výhercích se cifra spravedlivě dělí.
 • Vybíráno je vždy pouze 2/3 obsahu měšce, zbytek je převáděn na následný nejbližší turnaj na zmiňovaných hernách.
 • V případě nevýhry aktuálně losované částky je na další turnaj převáděna suma celá.

Celkové celoroční pořadí

 • Po skončení série se bude vyhlašovat samostatné celoroční pořadí turnaje, kam se započítává 7 nejlepších dosažených výsledků
 • Při vícero startech se ty nižší škrtají – nezapočítávají
 • Oceňovat se bude 10 nejlepších hráčů celkového ročního pořadí bez rozdílu pohlaví
 • Vyhlášení proběhne na úvodním turnaji dalšího ročníku, tedy lednového 2025
 • Ocenění hráče na 1. místě – putovní pohár, pohár, věcné ceny, 2000,- Kč
 • Ocenění hráče na 2. místě – pohár, věcné ceny, 1200,- Kč
 • Ocenění hráče na 3. místě – pohár, věcné ceny, 800,- Kč
 • Ocenění hráče na 4. až 6. místě – pohár, věcné ceny
 • Ocenění hráče na 7. až 10. místě – věcné ceny

Ostatní

 • Organizátor turnaje si vyhrazuje právo upravit nebo změnit pravidla dle účasti, možností, zásahu vyšší moci nebo výsledků hry dle počtu přihlášených účastníků
 • V prostorách herny, zejména u drah a rozběžiště je zapovězeno nejen kouření, ale i konzumace jídel.
 • Úprava rozběhů je možná pouze před započnutím úvodní hry kvalifikace, semifinále či finále a hráči si je mohou po konzultaci s kolegy na páru drah připravit sami.